FYSIOTHERAPIE EN COVID-19

Nu we weer groen licht hebben gekregen om de fysiotherapeutische  zorg in de praktijk weer rustig te gaan opschalen is er om Uw en onze gezondheid te garanderen een triage stappenplan ontwikkeld.

Voorafgaand aan een consult ( na telefonische aanmelding of online ) vindt een triage plaats.

Dit betekent dat voor U de deur gesloten blijft indien:

. U één of meerdere van de volgende ( ook milde ! ) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts vanaf 38*

. U de afgelopen 24 uur deze klachten ( Covid-10 symptomen) heeft gehad

. U huisgenoten/gezinsleden heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten

. Bij Uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona-19 is vastgesteld

Dan kijken we samen na onderling overleg of en zo ja, op welke manier we toch de door U gewenste fysiotherapeutische zorg kunnen verlenen.

Op deze manier is het niet alleen voor Uw maar ook onze gezondheid verantwoord om op een veilige manier fysiotherapeutische zorg te kunnen bieden in onze praktijk.

Wij werken vanzelfsprekend volgens de richtlijnen van RIVM, VWS en onze eigen beroepsgroep KNGF.

Daarnaast hebben we ook een aantal nieuwe huisregels voor diegenen die wél onze praktijk kunnen bezoeken voor fysieke behandeling.

Wij vragen U 

. al thuis bij vertrek de hygienische maatregelen zoals geinstrueerd door RIVM op te volgen zoals regelmatig handen wassen en hoesten/niezen/gapen in Uw elleboog

. zelf 2 handdoeken mee te nemen, bijvoorbeeld een badlaken en een kleinere handdoek

. alléén de praktijk te betreden; bij looponzekerheid en/of valgevaar wacht U even in het halletje en lossen wij Uw begeleider af

. Uw handen bij entree in het halletje grondig te desinfecteren met het desinfectiepompje en zo weinig mogelijk deurklinken e.d. aan te raken; er liggen nu ook geen tijdschriften in de wachtkamer

. in dat gedeelte van de wachtkamer te gaan zitten waar nog niemand zit, er zijn ruimere behandeltijden met minder behandelafspraken en dientengevolge genoeg plek i.v.m. de anderhalve meter samenleving

.  het toiletbezoek in de praktijk zoveel mogelijk te beperken en indien écht nodig, de hygiene maatregelen nog meer extra serieus te nemen

. rekening te houden met én respect te hebben voor een mede-patient of een behandelaar i.v.m. de anderhalvemeter samenleving zoals bijvoorbeeld bij een balie-afspraak

. wanneer U als risico-patient een eigen mondkapje heeft, dit al te dragen bij binnenkomst

. U zich bij beginnende Covid-19 symptomen alsnog telefonisch of online af te melden, gezien de huidige omstandigheden worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht

Kortom:

We hopen dat U begrip heeft voor deze nieuwe voorschriften maar we proberen écht op deze manier samen de fysiotherapeutische zorg voor iedereen zo veilig en verantwoord mogelijk uit te voeren.

Dankjewel hiervoor !!!!!